Technológia servopohonov

Použitie servopohonov ELODRIVE, je hlavne v náročných prevádzkach s agresívnym prostredím, vo výrobných prevádzkach chemického priemyslu a živočíšnej výroby, kde je požadované vysoké krytie (IP66) regulačných komponentov.

Zastúpenie spoločnosti ELODRIVE na Slovensku, sa orientuje na doplňujúci sortiment servopohonov JOVENTA, t. j. malé (4Nm) servopohony so spätnou pružinou, servopohony s elektronickou havárijnou funkciou, ako aj silnejšími servopohonmi (40 až 70Nm) použiteľnými na tesné vzduchotechnické klapky, ako aj tesné armatúry s DN80 až 125.

Novinkami sortimentu servopohonov ELODRIVE sú servopohony so špeciálnou povrchovou úpravou voči korózii, aplikovateľné v prevádzkach živočíšnej výroby a servopohony s krytom odolným voči UV žiareniu.