Technológia servopohonov

best replica watches for menomega replica

Servopohony JOVENTA sú určené pre oblasť vzduchotechniky, klimatizácie, vykurovania, ako aj protipožiarnu a protidymovú ochranu. Komplexný rad servopohonov JOVENTA obdržal na výstave CONECO – RACIOENERGIA ´99 najvysšie ocenenie - Zlatú plaketu.

V rámci elektronickej výroby pre regulačnú techniku, firma JOVENTA S&C vyrába elektroniku ekvitermického regulátora do mechaniky servopohonov JOVENTA. Uvedený kompaktný regulátor ecomix, určený pre oblasť vykurovania, získal na výstave RACIO - ENERGIA ´95 Hlavnú cenu.

V rámci dodávok servopohonov, firma JOVENTA S&C, zabezpečuje aj špeciálne servopohony určené do výbušného prostredia.