Prístroje pre meranie RH a T

Aplikačné oblasti prístrojov pre meranie relatívnej vlhkosti (RH) a teploty (T) švajčiarskej spoločnosti ROTRONIC a.g., sú hlavne potravinársky, farmaceutický, papierenský, chemický priemysel, ako aj oblasť vzduchotechniky a klimatizácie. Ďaľšími aplikačnými oblasťami sú meteorológia, výroba tehál, ako aj oblasť múzejníctva. Vyrábajú sa aj meracie prístroje určené do výbušného prostredia. Široký sortiment prístrojov, reprezentuje nasledujúci prehľad:

  • ručné prístroje pre meranie RH/T a špeciálne sondy určené pre rôzne aplikácie
  • priemyselné snímače s možnosťou prepojenia do sietí
  • dataloggery a wifi-dataloggery
  • snímače aktivity vody
  • meteorologické sondy s príslušenstvom (povetrnostné ochranné kryty)
  • miniatúrne sondy pre oblasť múzejníctva

JOVENTA S&C, pre odberateľov výrobkov ROTRONIC, vykonáva servisnú činnosť, pozostávajúcu z opráv a kalibrácií meracích prístrojov ROTRONIC.

Nový typový rad snímačov relatívnej vlhkosti a teploty ROTRONIC HC2 + HF obdržal cenu veľtrhu ELEKTRO EXPO 2009.

V poseldnej dobe firma ROTRONIC a.g. uviedla na trh nové prístroje, ako lacné datallogery, termometre, nový Hygroclip, prístroj na meranie Aw, prístroje na meranei CO2 a tlaku. Podrobnejšie informácie v sekcii ROTRONIC - katalógové listy, ako aj v novom katalógu 2018. Novinkou je aj monitorovací systém RMS (šikmé písmo), realizovaný na bezdrôtovej komunikácii, uvedený v samostanej sekcii.