Katalógové listy

Typ Popis Verzia
     
BN Servopohony 5/10/15/20Nm, 24VAC/DC, 230VAC,
2-3 bod./ 0-10V, IP55/66
BS Servopohony 4Nm, 24VAC/DC, 230VAC,
O-Z / 3 bod./ 0-10V, IP55/66, spätná pružina
BT Rýchle servopohony 4Nm, 24VAC/DC, 230VAC,
O-Z / 3 bod./ 0-10V, IP55/66, spätná pružina
BE Servopohony 10/15Nm, 24VAC/DC, 230VAC,
O-Z / 3 bod./ 0-10V, IP55/66, el.havárijná funkcia
AB Príslušenstvo pre produktový rad B
OB Alternatívy pre produktový rad B
     
CN Servopohony 40Nm, 24VAC/DC, 230VAC,
2-3 bod./ 0-10V, IP55/66
CS Servopohony 20Nm, 24VAC/DC, 230VAC,
O-Z / 3 bod./ 0-10V, IP55/66, spätná pružina
CS-Quick Rýchle servopohony 5/10/15Nm, 24VAC/DC, 230V,
O-Z, IP66, 5/10/30/60s, spätná pružina 1s
CE Servopohony 30/40Nm, 24VAC/DC, 230VAC,
O-Z, 3 bod./ 0-10V, IP55/66, el.havárijná funkcia
AC Príslušenstvo pre produktový rad C
OC Alternatívy pre produktový rad C