Katalógové listy

Typ Popis Jazyk
     
HygroClip 2 Štandartný snímač pre meranie RH+T
HC 2 - xxxx Sondy pre meranie relatívnej vlhkosti RH a teploty T
HygroPalm 21/22 Ručný merací prístroj RH+T
HygroPalm 23 Ručný merací prístroj RH+T s dataloggerom
HygroPalm 32 Nový ručný prístroj pre meranie RH+T
HygroFlex 1 Lacný priemyselný sníma RH+T
HygroFlex 3 Priemyselný snímač RH+T pre jednoduché aplikácie
HygroFlex 4 Priemyselný snímač RH+T pre všeobecné použitie
HygroFlex 5 Priemyselný snímač RH+T určený do IS
HygroFlex 6 Priemyselný snímač RH+T s galvanickým oddelením
HygroFlex 7 Priemyselný snímač RH+T v kovovom prevedení
HygroFlex 8 Priemyselný snímač RH+T s dataloggerom
HF & HC - EX Snímače RH+T určené do výbušného prostredia
Dataloggery Snímače RH+T s pamäťovou funkciou
Dataloggery WiFi Bezdrátové systémy pre snímače HC2
Meteo snímače Snímače RH+T určené pre aplikácie v meteorológii
Snímače Aw Snímače určené na meranie aktivity vody
GTS Prístroje na meranie RH+T v papieri
HygroWin HC2-USB Sonda pre meranie RH+T s pripojením na PC
Snímače CO2 Prístroje na meranie CO2
Snímače tlaku Merače tlaku a diferenčného tlaku
Snímače prietoku Merače rýchlosti prietoku vzduchu
Snímače teploty Termometre pre rôzne účely