Katalógové listy

Typ Popis Jazyk
     
HygroClip 2 Štandartný snímač pre meranie relatívnej vlhkosti RH
a teploty T, s novým AIRCHIPom
HC 2 - xxxx Sondy pre meranie relatívnej vlhkosti RH a teploty T,
s novým AIRCHIPom
HygroPalm 21/22 Ručný merací prístroj RH+T vhodný pre všetky aplikácie
HygroPalm 23 Ručný merací prístroj RH+T s 2 vstupmi a možnosťou funkcie dataloggeru
HygroFlex 1 Lacný priemyselný sníma RH+T
HygroFlex 3 Priemyselný snímač RH+T pre jednoduché aplikácie
HygroFlex 4 Priemyselný snímač RH+T pre všeobecné použitie
HygroFlex 5 Priemyselný snímač RH+T určený do inteligentných systémov
HygroFlex 6 Priemyselný snímač RH+T s galvanickým oddelením vstupov a s napájaním 230VAC
HygroFlex 7 Priemyselný snímač RH+T v kovovom, robusnom prevedení pre náročné aplikácie
HygroFlex 8 Priemyselný snímač RH+T s 2 vstupmi a funciou dataloggera
HF & HC - EX Snímače RH+T určené na aplikácie do výbušného prostredia
Dataloggery Snímače RH+T s pamäťovou funkciou a možnosťou pripojenia na PC
Dataloggery WiFi Bezdrátové systémy pre snímače HC2
Meteo snímače Snímače RH+T určené pre aplikácie v meteorológii
Snímače Aw Snímače určené na meranie aktivity vody ( obsah vody
v meraných produktoch )
GTS, S1 +++ Prístroje určené na meranie RH+T v papierenskom
priemysle
HygroWin_HC2 USB Sonda pre meranie RH+T s priamym pripojením na PC