Aplikačné listy

Číslo Názov  
     
F001 Confectionery industry ( Cukrárenský priemysel )
F002 Clean Rooms ( Sterilné priestory )
F003 Textile industry ( Textilný priemysel )
F004 Water activity in the food industry ( Aktivita vody v potravinárstve )
F005 Room Mapping ( Mapovanie priestorov z hľadiska merania RH+T )
F006 Paper industry ( Papierenský priemysel )
F007 Humidity applications in Laboratories ( Vlhkosť v laboratóriách )
F008 Cheese Maturing ( Dozrievanie syrov )
F009 Pharmacy Shelving ( Farmácia )
F010 Timber drying ( Sušenie dreva )
F011 Beer brewing ( Varenie piva )
F012 Museums ( Múzeá )
F013 Wind turbines ( Veterné elektrárne )
F014 Transportation ( Preprava nákladu )
F015 Freeze drying ( Mrazenie )
F016 Pasta drying ( Sušenie cestovín )
F017 Incubators ( Inkubátory )
F018 Containers ( Kontajnery )
F019 Tobacco ( Tabak )
F020 Seed storage ( Uskladnenie semien )
F022 Sugar Industry ( Cukrovary )
F023 Indoor air quality ( Kvalita vzduchu vo vnútorných priestoroch )